התקשרו עכשיו:  08-9934663

if social media logo facebook 1098972  

TPV-E

משטח 100% TPV
יציקת משטח גומי TPV-E למתקני משחק, תוצרת "פוליטן ספורט" או ש"ע, המורכב משכבה עליונה %100 גרגירי TPV-E צבעוני בגוונים לבחירה (ללא שחור בשכבה עליונה), שכבה תחתונה גרגירי SBR בכל עובי שיידרש בהתאם להוראות יצרן המתקנים וטבלת גובה נפילה מאושרת ע"י מכון התקנים (היציקה תתבצע ע"ג בטון או אספלט שישולמו בנפרד).

 

Photo1
Photo2
Photo3
Photo4
Photo5
Photo6
Photo7
Photo8
Photo9
Photo10
Photo11
Photo12
Photo13
Photo14
Photo15
Photo16
Photo17
Photo18
Photo19
Photo20
Photo21
Photo22
Photo23
Photo24
Photo25
Photo26
Photo27
Photo28
Photo29
Photo30
Photo31
Photo32
Photo33
Photo34
Photo35
Photo36
Photo37